Vedení knihy jízd

Základní vlastnosti z pohledu uživatele knihy jízd

 • Vedení klasické knihy jízd, editace knihy jízd;
 • Datová uzávěrka, verifikace knihy jízd;
 • Evidence a editace řidičů a vozidel dle osobního čísla a středisek;
 • Editace účelu jízdy, stavu nádrže, korekce tachometru;
 • Evidence a editace soukromých jízd a kilometrů;
 • On-line sledování neomezeného počtu vozidel nad mapou;
 • Podklady diet, cestovní náhrady;
 • Doplnění dalších údajů k jízdě, podklady pro fakturaci (zakázka, zákazník, servis, zboží…);
 • Import a správa elektronických výpisů z platebních karet (CCS, Benzina, Shell, ÖMV a jiné);
 • Tisk a export knihy jízd do formátu (XLS, CSV, PDF);
 • Tisk tiskopisu (vyúčtování jízd, diety, soukromých jízd…);
 • Vizualizace připojených periférií (plovák, průtokoměr, CAN Bus/FMS Cotel, teplotní čidlo, otevření nákladového prostoru);
 • Funkce pro nalezení nejbližšího vozidla, nebo vozidel;
 • Plánování tras, vyhledání adresy v ČR, vlastní místa;
 • Dotaz na okamžitou polohu vozidel, správa událostí (průjezd, dosažení bodu) na mobilní telefon;
 • Autopůjčovna, náhradní vozidla;
 • Komunikace SMS.

Statistiky (porovnání vozidel nebo řidičů za časové období)

 • Využití vozidel, návštěvnost vlastních míst, účel jízdy, soukromé jízdy;
 • Ujetá vzdálenost, rychlost vozidla;
 • Spotřeba PHM, otáčky motoru, motohodiny (připojení na stávající plovák vozidla);
 • Porovnání hodnot získaných z externích čidel;
 • Kontrola přestávek, tankování PHM a ostatních nákladů;
 • Tisk a export do formátu (XLS, CSV, PDF).
Máte nějaké dotazy? Napište nám