Sledování stavu PHM

Měření stavu paliva je možné provádět několika způsoby:

1. Připojení ke CAN Bus / FMS (Cotel) sběrnici vozidla

Čtení dat z vozidlové sběrnice CAN Bus koncernových vozidel Volkswagen Group:

  • Stav paliva v nádrži
  • Stav tachometru

Čtení dat z vozidlové sběrnice FMS (Cotel) nákladních vozidel:

  • Průměrná spotřeba
  • Stav paliva v nádrži
  • Otáčky motoru
  • Zatížení vozidla
  • Stav tachometru
  • Rychlost vozidla
  • Teplota chladící kapaliny

2. Stávající plovák ve vozidle

U vozidel vybavených systémovou sběrnicí CAN nebo FMS, lze využít k měření hladiny paliva v nádrži stávající plovák. Naměřené hodnoty lze využit k detekování tankování či krádeží paliva. Slouží k zpřesnění výpočtu průměrné spotřeby paliva vozidlem. Ze systémové sběrnice vozidla jednotka dokáže získat další rozličné údaje, jako je spotřebované palivo (průtokoměr), teplotu chladící kapaliny, otáčky motoru atd. Výhodnou tohoto řešení jsou nulové náklady na pořízení. Mobilní jednotka je standardně vybavena rozhraním pro připojení.

3. Externí plovák

Umožňuje přesně měřit hladinu paliva u vozidel nebo strojů, u kterých není možno se připojit na stávající plovák, nebo jeho přesnost je nedostačující. Naměřené hodnoty lze využit k detekování tankování či krádeží paliva. Slouží k zpřesnění výpočtu průměrné spotřeby paliva vozidlem. Jednotka ve spojení se sondou dokáže odhalit krádež paliva v reálném čase a vyvolat alarmový poplach např. SMS zprávou.

4. Průtokoměr

Slouží k přesnému měření spotřebovaného paliva, které proteče mezi nádrží a motorem. Výhodou tohoto zařízení je vysoká přesnost. Průtokoměr je vhodný pro pracovní stroje, kde se pracovní výkon měří v hodinách a ujeté vzdálenosti se přikládá menší význam. Průtokoměr je dvoukomorový, odečítá tedy palivo, které se vrací zpět do nádrže.

Návratnost investic do systému měření stavu paliva je přibližně dva až šest měsíců (v závislosti na počtu ujetých kilometrů). V případě připojení na CAN/FM sběrnici nebo na stávající plovák jsou náklady zanedbatelné (pouze příplatek za montáž).

Nasazení tohoto zařízení u dopravních firem prokázalo schopnost odhalovat krádeže pohonných hmot a následně tak snížit vykazovanou spotřebu až o 15 %.

Máte nějaké dotazy? Napište nám