Aktuality

8. 8. 2017
Z důvodu upgrade HW dojde k odstávce systému v době od 11.8. od 20:00 do 12.8. do 8:00.
19. 7. 2017
Pro přesnější vytváření podkladů diet nově umožňujeme zadat ručně přechody hranic.
18. 5. 2017
Vyšla nové verze aplikace WD Fleet - ke stažení v Google Play
10. 7. 2014
Dnes nás informoval zákazník, že mu bylo v noci odcizeno vozidlo. Když tuto skutečnost zjistil, přihlásil se do naší aplikace a vozidlo dohledal. Pak si ho za asistence Policie ČR vyzvedl. Na vozidle je pouze minimální škoda - zámky.
26. 6. 2014
Připravili jsme pro Vás významné vylepšení volby „Podklady diet“. V tomto nástroji, který najdete v položce „Nástroje – Náhrady – Podklady diet“, lze nyní nově vybírat sloupce, které potřebujete zobrazit. V dosavadní verzi tohoto nástroje byl vzhled výstupu zadán na pevno, bez možnosti změny. Nově lze také zobrazit ujetou trasu, SPZ vozidla, řidiče a osádku.
3. 4. 2014
Pokud máte nastaven trvalý příkaz pro platbu, je potřeba nastavit jiný variabilní symbol než číslo faktury. Pro zaslání variabilního symbolu nás kontaktujte.
22. 2. 2012
Aplikace WEBDISPEČINK Mobile Vám umožňuje pohodlně přistupovat ke svým datům pomocí mobilního telefonu. K dispozici je Vám mapa s aktuální polohou a jízdami vozidel, kniha jízd, náklady a statistiky. Pro okamžitou informaci tedy nemusíte mít po ruce počítač, vše podstatné najdete ve Vašem mobilním telefonu. Tato aplikace je vhodná i pro řidiče. Pokud se např. v neznámém městě vzdálí od svého vozidla, aplikace mu zobrazuje vzdálenost od něj a je schopná řidiče k němu dovést. V aplikaci řidič také může sledovat další důležité údaje, jako např. průměrnou spotřebu paliva nebo diagnostické údaje o vozidle.
10. 2. 2012
Dnes byla zveřejněna aktualizace, která dokáže u některých vozidel odhalit to, že řidič umístil na převodovku magnet a tím vyřadí z činnosti tachograf (i během jízdy má tedy pauzu). Podmínkou je, aby jednotka četla data z FMS (ujetou vzdálenost). Každý den systém testuje všechna vozidla a pokud u vozidla nalezne jízdu, která je kratší o více než 50 km proti vzdálenosti  vypočtené podle GPS, tak vozidlo označí za vadné s popisem „neodpovida vzdalenost jizdy a GPS (např. magnet)“. Pokud je nějaké vozidlo takto označeno, nemusí se automaticky jednat o vozidlo „postižené“ magnetem, ale může to ukazovat na jinou závadu. Na našem testovacím vzorku 10 vozidel, která byla označena jako vadná, si myslíme, že byl magnet na 5 z nich. O skutečnosti, že je vozidlo v nepořádku se uživatel dozví z mailu, který jej informuje o stavu vozidel, nebo kliknutím na vozidlo ve stromu vozidel. Podrobnější informace nalezne v agendě Nástroje/Stav jednotek. Pokud se ukáže, že detekce magnetu je spolehlivá, přidáme do popisu závady i nejdelší trasu za poslední týden, u které jsme tento jev zaznamenali.  
27. 1. 2012
Nová aktualizace přináší do on-line stavu vozidla informaci o zatížení náprav. Z tohoto zatížení lze určit, zda je vozidlo naloženo nebo je prázdné. V nastavení vozidla/Periférie je potřeba nastavit „Zatížení náprav“. Až po vyplnění této hodnoty ze začne údaj zobrazovat.    V „informaci o vozidle“ je nově položka „Zatížení“, která nabývá hodnot „Ano/Ne/Nezjištěno“ + hodnota zatížení náprav v kg.   POZOR!!! K zobrazení tohoto údaje se používají hodnoty zaslané v kníze jízd, tedy se zpožděním oproti on-line pozici. To může způsobit reklamace od uživatelů. Náklad bude složen, vozidlo se již bude vracet a přesto budeme např. ještě 10 km zobrazovat, že je vozidlo naloženo. Údaj o zatížení čteme z FMS. Nejedná se tedy o údaj z žádného externího čidla. Pokud data na FMS nejsou, toto zobrazovaní pochopitelně nefunguje.
9. 1. 2012
Ke každému vozidlu lze na kartě vozidla zadat u které pojišťovny a v jakém časovém úseku je pojištěno. Tyto údaje lze poté vypsat a filtrovat. Ke každému vozidlu lze zadat libovolný počet pojistek.
Máte nějaké dotazy? Napište nám