Informace o zatížení náprav přímo v informaci o vozidle

27. 01. 2012

Nová aktualizace přináší do on-line stavu vozidla informaci o zatížení náprav. Z tohoto zatížení lze určit, zda je vozidlo naloženo nebo je prázdné.

V nastavení vozidla/Periférie je potřeba nastavit „Zatížení náprav“. Až po vyplnění této hodnoty ze začne údaj zobrazovat. 

Informace o zatížení náprav přímo v informaci o vozidle - Sleduj Auta

 

V „informaci o vozidle“ je nově položka „Zatížení“, která nabývá hodnot „Ano/Ne/Nezjištěno“ + hodnota zatížení náprav v kg.

Informace o zatížení náprav přímo v informaci o vozidle - Sleduj Auta

 

POZOR!!! K zobrazení tohoto údaje se používají hodnoty zaslané v kníze jízd, tedy se zpožděním oproti on-line pozici. To může způsobit reklamace od uživatelů. Náklad bude složen, vozidlo se již bude vracet a přesto budeme např. ještě 10 km zobrazovat, že je vozidlo naloženo.

Údaj o zatížení čteme z FMS. Nejedná se tedy o údaj z žádného externího čidla. Pokud data na FMS nejsou, toto zobrazovaní pochopitelně nefunguje.

Máte nějaké dotazy? Napište nám