Popis

 

Popis a vlastnosti systému

Systém je založen na principu přenosu polohové informace poskytované globálním navigačním systémem GPS z mobilní jednotky do dispečerského centra. Komunikaci zabezpečuje síť GSM. Vozidlo je možné sledovat kdykoliv podle přání provozovatele, a to s využitím služby GPRS/SMS. Jednotka umožňuje zasílat i telemetrické informace z vozidla např. stav paliva, teplota přepravního prostoru, údaje z průtokoměru nebo plováku, detekce otevření dveří a jiné.

Při odstavení vozidla může mobilní jednotka přejít do příkonově úsporného (tzv. sleep) režimu. Odběr jednotky je unikátně nízký podle typu střežení a v pohotovostním stavu. Jednotka nevybije akumulátor vozidla ani při dlouhodobém stání.

Při zapnutí zapalování nebo uživatelem stanovené změně stavu vstupů jednotky (například při aktivaci alarmu) se obnovuje její plná funkce. Je také možné, aby se po nastavené době jednotka aktivovala sama, přijala zprávy od dispečerského centra a v případě potřeby na ně reagovala.

Mobilní jednotka dále nabízí alarmové funkce. V případě neautorizovaného použití vozidla umožňuje kdykoliv jeho imobilizaci. K bezpečnostním prvkům také patří funkce „PANIC“, která může být aktivována z místa řidiče.

Jednotka může být vybavena externím záložním akumulátorem pro udržení její funkce v případě odpojení akumulátoru vozidla. V tomto případě vyvolá odpojení akumulátoru ve vozidle poplachový stav jednotky.

Další možností je připojení k autoalarmu (v případě napadení vozidla jednotka vysílá alarmové zprávy). V těchto případech  se pomocí GSM sítě okamžitě tyto stavy přenáší na dispečerské centrum (bezpečnostní agenturu, policii atd.), které v závislosti na přeneseném údaji o poloze napadeného vozidla může navázat datové spojení a sledovat pohyb vozidla v reálném čase. Alarmovou zprávu lze součastně zaslat i na mobilní telefon majitele vozidla.

Popis aplikace

Internetový (webový) dispečink je plnohodnotné dispečerské pracoviště s velmi jednoduchým intuitivním ovládáním. V žádném případě nejde o pouhou tvorbu knihy jízd a zpožděný přístup k informacím tak charakteristické pro současná polovičatá řešení evidence pohybu vozidel.

Na základě letitých znalostí potřeb provozovatelů autoparků byly do internetového dispečinku implementovány všechny relevantní funkce včetně telemetrických údajů vozidel, jako je spotřeba, otáčky motoru, stav tachometru, teplota přepravního prostoru atd. Toto je dáno schopností jednotek LUPUS číst údaje z elektronické  sběrnice nákladních a užitkových vozidel téměř všech značek. Uživatel pracuje s vozidly skutečně on-line, a to kdekoliv včetně zahraničí. Třídí si vozidla po skupinách, střediscích apod. včetně vyhodnocení libovolných statistik. Zadává tzv. moje místa (nakládka, vykládka, …), o čemž může být informován kdokoliv další prostřednictvím emailu nebo zprávy na mobilní telefon. Systém importuje data z elektronických výpisů většiny karet na PHM a umožňuje export dat do dalších ekonomických programů nebo jen jako výtisk pro potřeby vlastního účetnictví.

 

Základní vlastnosti z pohledu uživatele (kniha jízd)

Komplexní dispečerské pracoviště (on-line sledování)

Administrace z pohledu uživatele

Statistiky (porovnání vozidel nebo řidičů za časové období)

Ostatní užitečné funkce

Máte nějaké dotazy? Napište nám